ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി ആര്‍ ഷൌക്കത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈതക്കെട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി ആര്‍ ഷൌക്കത്ത്
വിലാസം സാഫ്, തടിക്കാട്, തടിക്കാട്-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447864564
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍