ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ചന്ദ്രകുമാര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുകര
മെമ്പറുടെ പേര് ചന്ദ്രകുമാര്‍ എസ്
വിലാസം ആര്‍ പി എല്‍ 2 ജെ കോളനി, കൂവക്കാട്, കൂവക്കാട്-691310
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745464595
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍