ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശോഭന കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സാംനഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശോഭന കെ
വിലാസം തിക്കമ്പില്‍ വീട്, സാംനഗര്‍, സാംനഗര്‍-691310
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048360057
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ അംഗനവാടി അദ്യാപിക