ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മേഴ്സി ജോര്‍ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇ.എസ്.എം.കോളനി
മെമ്പറുടെ പേര് മേഴ്സി ജോര്‍ജ്
വിലാസം കളങ്ങുവിളപുത്തന്‍ വീട്, ഇ എസ് എം കോളനി, കുളത്തൂപ്പുഴ-691310
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946790687
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ അദ്യാപിക