ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അർഷ ടീച്ചർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുക്കുന്ന് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അർഷ ടീച്ചർ
വിലാസം , , -689695
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7994819662
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍