ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമ്യ ബിനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മരുതമണ്‍ഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് രമ്യ ബിനു
വിലാസം വട്ടക്കാലായില്‍ വീട്, മരുതമണ്‍ഭാഗം, പട്ടാഴി, തെക്കേത്തേരി-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526689263
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍