ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെയിന്‍ ജോയിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേത്തേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ജെയിന്‍ ജോയി
വിലാസം ഷിബു ഭവന്‍, തെക്കേത്തേരി, പട്ടാഴി, തെക്കേേത്തേരി-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846099053
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍