ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി എസ് സുജാതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മയിലാടുംപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ബി എസ് സുജാത
വിലാസം പാലവിള കിഴക്കേതില്‍, പട്ടാഴി, തെക്കേത്തേരി-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048082977
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക