ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ അശോകന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പന്ത്രണ്ട്മുറി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ അശോകന്‍
വിലാസം ഗീതാ ഭവനം (ഹരിശ്രീ), പന്തപ്ലാവ്, പട്ടാഴി, പന്തപ്ലാവ്-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495515315
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍