ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മസൂദ് ഖാന്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടുവാത്തോട്
മെമ്പറുടെ പേര് മസൂദ് ഖാന്‍ എസ്
വിലാസം വിളയില്‍ വടക്കേതില്‍, മാലൂര്‍ കോളേജ്, മാലൂര്‍കോളേജ്-689695
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744120707
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ക്യഷി