ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റെജീന സലിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീനം വടക്കേക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് റെജീന സലിം
വിലാസം പാലവിള തെക്കേതില്‍, മീനം വടക്കേക്കര, മാലൂര്‍കോളേജ്-689695
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605008631
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ ഗ്യഹഭരണം