ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോര്‍ജ് തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വട്ടക്കാല
മെമ്പറുടെ പേര് ജോര്‍ജ് തോമസ്
വിലാസം നാട്ടുകാലമണ്ണില്‍, വട്ടക്കാല, മാലൂര്‍-689695
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495267992
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍