ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രേഖ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാര്‍ക്കറ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് രേഖ എസ്
വിലാസം ചേന്നമംഗലത്ത് കിഴക്കേതില്‍, ചെളിക്കുഴി, ചെളിക്കുഴി-691556
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744406452
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി എച്ച് എസ് സി
തൊഴില്‍ ഗ്യഹഭരണം