ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റജി ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴത്തുവടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് റജി ജി
വിലാസം അനുഗ്രഹ, താഴത്തുവടക്ക്, താഴത്തുവടക്ക്-691526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446188999
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ,എം ഫില്‍,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍