ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജീഷ് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടില്‍കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അജീഷ് എ
വിലാസം അമ്പനാട്ടു വടക്കേത്തറ, ആദിനാട് തെക്ക്, കാട്ടില്‍കടവ്-690542
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746641792
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ വെല്‍ഡിംഗ്