ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സ്നേഹലത കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതിയകാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് സ്നേഹലത കെ
വിലാസം സതി മന്ദിരം (അഭിവില്ല), പുന്നക്കുളം, കുലശേഖരപുരം-690544
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8113848962
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക