ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലേഖ കൃഷ്ണകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദിനാട് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലേഖ കൃഷ്ണകുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണ ഭവനം, ആദിനാട് വടക്ക്, ആദിനാട് വടക്ക്-690542
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447362371
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എ.കോം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക