ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുരളീധരന്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടയ്ക്കുപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് മുരളീധരന്‍ കെ
വിലാസം ശ്രീരാഗം, കോട്ടയ്ക്കുപ്പുറം, ക്ലാപ്പന-690525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8921815499
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്യുവേഷന്‍
തൊഴില്‍ റിട്ട.എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍