കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീദേവി. എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 98
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റിപ്ര
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീദേവി. എ
വിലാസം സി.എസ്.ആര്‍. ഭവന്‍, മഹാദേവ ഗാര്‍ഡന്‍, തൃപ്പാദപുരം, കുളത്തൂര്‍-695583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495033944
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക