കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിത് കുമാര്‍ എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 95
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അണമുഖം
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത് കുമാര്‍ എന്‍
വിലാസം ലക്ഷ്മി വിഹാര്‍, വെണ്‍പാലവട്ടം, ആനയറ-695029
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895510506
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍