കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹരികുമാര്‍. സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 81
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തമ്പാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഹരികുമാര്‍. സി
വിലാസം അനില ഭവന്‍, മേലേതന്പാനൂര്‍, ജി.പി.ഒ-695001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943242001
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍