കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ മധുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ജഗതി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ മധു
വിലാസം റ്റി സി 44/2055, ത്രിമൂര്‍ത്തി ഭവന്‍, ജഗതി, തൈക്കാട്-695014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446135629
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍