കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ദേവിമ പി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയവിള
മെമ്പറുടെ പേര് ദേവിമ പി എസ്
വിലാസം മുല്ലശ്ശേരി വീട്, , തിരുമല-695006
ഫോൺ 9961961929
മൊബൈല്‍ 9633620003
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍