കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. വി.ജി.ഗിരികുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി റ്റി പി നഗര്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. വി.ജി.ഗിരികുമാര്‍
വിലാസം സൌപര്‍ണിക, റ്റി.സി 41/302(2), എസ് ആര്‍ എ-132 (സി), ഇലിപ്പോട്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995346748
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്