ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമല്‍ ജോയിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചീരാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അമല്‍ ജോയി
വിലാസം കുന്നത്ത്, കല്ലൂര്‍, നൂല്‍പ്പുഴ-673592
ഫോൺ 9645524205
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍