ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സറീന ഹസീബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളിമുക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സറീന ഹസീബ്
വിലാസം കൊയപ്പക്കുന്ന്, ആലുങ്ങല്‍, പുളിക്കല്‍-673637
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961729545
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍