ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.കെ.എം ഷാഫിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നിറമരുതുര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി.കെ.എം ഷാഫി
വിലാസം വലിയകത്ത് കല്ലാട്ടയില്‍, എരമംഗലം, എരമംഗലം-679587
ഫോൺ 04942680220
മൊബൈല്‍ 9895707074
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
തൊഴില്‍ പത്ര പ്രവര്‍ത്തനം, പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം