ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി.പി ഹാരിസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മക്കരപറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.പി ഹാരിസ്
വിലാസം തട്ടായില്‍, വെണ്ണക്കോട്, വള്ളിക്കാപ്പറ്റ-679324
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846412905
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി , ടി.ടി.സി
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍