ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാബിറ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുലുക്കല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാബിറ എ
വിലാസം പാറക്കണ്ണി, കൊപ്പം, പുലാശ്ശേരി-679307
ഫോൺ 0466 2263671
മൊബൈല്‍ 9447383779
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ അൺ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂൾ ടീച്ചർ