ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലിശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് അനു
വിലാസം Vi/503, അടവക്കാട്ട് വീട്, എഴുമങ്ങാട്, (ആറങ്ങോട്ടുകര), ആറങ്ങോട്ടുകര-679532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6235536745
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ കളക്ഷൻ ഏജൻ്റ് (തിരുമിറ്റക്കോട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്)