ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.കെ.സുധാകരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാണിയംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.കെ.സുധാകരന്‍
വിലാസം പരിയംതൊടിക്കളം, ചളവറ, പുലിയാനംകുന്ന്-679505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447058445
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി, ടിടിസി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍ (റിട്ട)