ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജനി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പല്ലശ്ശേന
മെമ്പറുടെ പേര് രജനി വി
വിലാസം നം.553, മാങ്ങോട്, മേലാര്‍കോട്, എന്‍എസ്എസ് കോളേജ്, നെന്മാറ-678508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747500469
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി 4 -ാം സെം
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍