ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെന്മാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം നന്ദനം, തോട്ടംകുളം, നെന്മാറ-678508
ഫോൺ 04923241524
മൊബൈല്‍ 9446153648
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍സി
തൊഴില്‍ ഗവ.സെര്‍വ്വീസ് (റിട്ട.)