ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മിനി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മിനി എം
വിലാസം കൃപ, നം.223/22, പുതുശ്ശേരി, പുതുശ്ശേരി വെസ്റ്റ്-678623
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447698138
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി, ടിടിസി
തൊഴില്‍ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (റിട്ട.)