ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൂര്യ.എസ്.പ്രേംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മര്യാപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സൂര്യ.എസ്.പ്രേം
വിലാസം ഹരിശ്രീ,തിനവിള, വിരാലി,കുളത്തൂർ, ഉച്ചക്കട-695506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8848628827
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ്
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിത