മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചീനപ്പുല്ല്
മെമ്പറുടെ പേര് രാധ ബാബു
വിലാസം കല്ലുവയല്‍, കല്ലുവയല്‍, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947631462
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക