മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാമില ജുനൈസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാമില ജുനൈസ്
വിലാസം കരിമ്പനക്കല്‍, പള്ളിക്കണ്ടി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606112003
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ