മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജുഷ പ്രലോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുവ
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജുഷ പ്രലോഷ്
വിലാസം നടുവീട്ടില്‍ ഹൌസ്, അഞ്ചപ്പുര, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633033305
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ടെക്
തൊഴില്‍ കച്ചവടം