മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫൗസിയ സിറാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഞ്ചപ്പുര
മെമ്പറുടെ പേര് ഫൗസിയ സിറാജ്
വിലാസം നടമ്മല്‍ പുതിയകത്ത്, അഞ്ചപ്പുര, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9207604074
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍ ഇല്ല