മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.പി ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍കടപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.പി ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്
വിലാസം പള്ളിച്ചിന്റെ പുരക്കല്‍, പുത്തന്‍കടപ്പുറം, പരപ്പനങ്ങാടി-0
ഫോൺ 8592905236
മൊബൈല്‍ 9747544040
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍