മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തുടിശ്ശേരി കാര്‍ത്തികേയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എന്‍ സി സി റോഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് തുടിശ്ശേരി കാര്‍ത്തികേയന്‍
വിലാസം തുടിശ്ശേരി, പരപ്പനങ്ങാടി, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447820756
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്