മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉമ്മുകുല്‍സു പി.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സദ്ദാം ബീച്ച്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉമ്മുകുല്‍സു പി.പി
വിലാസം പള്ളിച്ചിന്റെ പുരക്കല്‍, ആവിയില്‍ ബീച്ച്, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605636280
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍