മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോഹന്‍ദാസ് ടി.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരിക്കല്‍ റോഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് മോഹന്‍ദാസ് ടി.പി
വിലാസം തെക്കേപുരക്കല്‍, ചിറമംഗലം, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744436526
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം എം.കോം, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ ലക്ച്ചറര്‍