മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കാസ്മിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നസീബ് നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കാസ്മി
വിലാസം ചാന്ത് വീട്ടില്‍, നസീബ് നഗര്‍, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895113600
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം തരം
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി