മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ഇ.ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീഴ്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ഇ.ടി
വിലാസം എടവണ്ണത്തറ ഹൗസ്, ചെട്ടിപ്പടി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946448612
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒമ്പതാം തരം
തൊഴില്‍ കൂലി