മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൈതലവി പി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടലൂർ സെ ൻറർ
മെമ്പറുടെ പേര് സൈതലവി പി വി
വിലാസം പതിയില്‍ വടക്കേതില്‍, കൊടലൂര്‍, മേലെ പട്ടാമ്പി-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567435009
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ മത്സ്യ വിതരണ അനുബന്ധ തൊഴിലാളി