കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പി ജെ രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലാട്ടുകാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി ജെ രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം ഇ എം എസ് ഭവന്‍, കന്നിമേല്‍, കാവനാട്-691003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895800898
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍