ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എ.ജി.സി ബഷീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്പള
മെമ്പറുടെ പേര് എ.ജി.സി ബഷീര്‍
വിലാസം , വെള്ളാപ്, തൃക്കരിപ്പൂര്‍-671310
ഫോൺ 0467-2210756, 2214756
മൊബൈല്‍ 9447448727
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്