ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറ്റാരിക്കാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ്
വിലാസം പെരിങ്ങല്ലൂര്‍, ചെറുപുഴ, പാലാവയല്‍-670511
ഫോൺ 04985- 213404
മൊബൈല്‍ 9446268885
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്സ്.സി , ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ട. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്