ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ഉഷ എ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേലംപാടി
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ഉഷ എ.പി
വിലാസം ദേവരടുക്ക(ഹൌസ്), അഡൂര്‍, ഉര്‍ഡൂര്‍-671543
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744510799
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം , എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്